Çocuğunuzun Zekası Hangi Yönde Kuvvetli?

Çocuğunuzun öğrenme tarzı aslında tüm öğrenim hayatını şekillendiren bir yeteneğidir. Eğer çocuğunuzun;

1. Konuşması fazla ise,

2. Kelimeleri kullanması yaşına göre ileride ise,

3. Sesleri vurgulayarak konuşuyorsa,

4. Uzun ama kurallı cümle kalıpları ile kendini ifade ediyor ise,

5. Etrafındakileri konuşarak ikna edebiliyorsa,

6. Bilgilerini sözel olarak paylaşabiliyorsa,

7. Konular hakkında yorumlama ve açıklamalar yapıyorsa,

8. Okuma yazması oldukça iyi olan çocuğun şiir, edebiyat, yazılara karşı ilgisi oldukça fazla ise,

Çocuğunuzun “ sözel-dil zekası” kuvvetli demektir. Bu zekaya sahip çocuklarda ileride şair, gazeteci, siyasetçi gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

1. Olaylar arasında çok iyi neden-sonuç ilişkisi kuruyorsa,

2. Etrafındakileri sorguluyorsa,

3. Sayılarla ve rakamlarla çok alakalı ise,

4. Soyut düşünce becerileri daha gelişmişse,

5. Oyuncaklarını, eşyalarını belli kategorilere ya da sınıflara uygun ayırıyor ve bunlar arasında bir ilişki kuruyor ise,

6. Sürekli soru soruyorsa,

7. Hesaplamayı seviyorsa,

8. Bilmece ve bulmacalara ilgili ise,

9. Yeni şeyleri tecrübe etmeye çok meraklı ise,

Çocuğunuzun “mantıksal-matematiksel” zekası kuvvetli demektir. Bu zekaya sahip çocuklar ileride matematikçi, bilim adamı, muhasebeci, mühendislik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

1. Gözlem yeteneği oldukça gelişmiş ise,

2. Algısı, yaşıtlarına oranla daha kuvvetliyse,

3. Olayları değerlendirmede yaşıtlarına göre daha olgunsa,

4. Öğrendiklerini şekillere, grafiklere ve resme yansıtıyorsa,

5. En önemli kavramları yer, zaman, renk, çizim, biçim, desen gibi olgular ise,

6. En çok ilgilendiği şeyler resimler, renkler, şekiller, haritalar, pusula, plan, film, görsel araç ve gereçler ise,

Çocuğunuzun “görsel zekası” kuvvetli demektir. Bu zekaya sahip çocuklar ileride ressam, mimar, dekoratör, fotoğrafçı gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.