Kekemelik ve Belirtileri

Çocuklarda genellikle 2 – 5 yaş döneminde görülebilen kekemelik, bazen hiçbir müdahaleye gerek duyulmadan kendiliğinden ortadan kalkabilmektedir. Ancak inatçı kekemeliklerle mücadele etmek daha zorlayıcı bir süreçtir.

Normal olarak kabul edilen akıcısızlıklar, konuşma sırasında tereddüt etme, duraksama, sözcük arama, dil sürçmesi, sözcükleri tekrarlama, konuşmanın arasına harf tekrarları ve benzeri biçimde ortaya çıkan davranışlardır. Kekemelikte gözlenen konuşma davranışları ise bu tip akıcısızlıklardan farklıdır. Kekemelikte gözlenen akıcısızlık sorunları, sözcüğün tamamında değil, bir parçasında gözlenir. Bu tip konuşma bozukluklarında hece / ses tekrarları, bloklar ya da ses uzatma tarzında üç temel belirti söz konusudur.

Çocuklarda kekemelik, baskı, heyecan, korku, stres gibi durumlardan kaynaklandığı ve psikolojik kökenli olduğu düşünülse de bunu açıklayan kesin bir bulgu bulunmamaktadır.

Kekemelik, normalde dil gelişiminin ilk evrelerinde, en çok da 2 – 5 yaş arasında ortaya çıkmaktadır. 11 yaş sonrasında ortaya çıkma olasılığı çok düşüktür. 2 – 5 yaş döneminde yüz çocuktan ortalama dördünde kekeleme davranışı gözlenebilmektedir. Bunlardan üçünde, gözlenen kekemelik davranışı herhangi bir müdahaleye gerek duyulmadan altı ay ile iki yıl içerisinde kendiliğinden ortadan kalkabilmektedir. Ancak altı aydan uzun süren kekemeliklerde yardımsız gelişim olasılığı azalmaktadır. Erken dönemde kendiliğinden geçmemesi ya da erken müdahale ile yönetilmemesi durumunda, kekemeliğin inatçı kekemeliğe dönüşme olasılığı yükselmektedir.