Özgüven Eksikliğini Engelleyebilirsiniz

Çocuğunuzu sürekli olarak eleştirmeniz, mükemmeliyetçi olmanız ve onun isteklerini sürekli olarak reddetmeniz çocuklarınızda özgüven eksikliğine neden olabilmektedir.

Peki özgüven eksikliğinin belirtileri nelerdir?

– Anne ve babaya bağımlı olmak,

– Utangaçlık ve içine kapanıklık,

– Yeni aktivitelere girmekte isteksiz olmak,

– Başka çocuklarla kaynaşmakta sıkıntı çekmek,

– Yeni durumlarla karşılaştığında ürkek davranmak, uyum sağlayamamak,

– Davranışlarının olumlu biçimde düzeltilmesinden bile hemen incinmek, rahatsız olmak,

– Kendini aşağı görme alışkanlığı edinmek,

– Dönemsel ve olağan çocukluk korkuları dışında yoğun korku duymak,

– Bireysel kimliği ve otonomisi gelişmemiş çocuklar, hakkını koruyamaz ve kendini savunamaz,

– Bağımlı olmasına rağmen ebeveynlerinden çekinip, korkmak,

– Davranışlarının tutuk olması,

– Sık sık okuldan kaçmak.

Çocuklarda özgüven eksikliğini engellemek için neler yapabilirsiniz? Sizin için sıraladık;

1- Evdeki herkesin birbirine güvendiği bir ortam oluşturulmalı.

2- Onunla ilgili duygularınızda açık olmalısınız.

3- Çocuğunuzun gerçek kapasitesinin farkında olmalısınız.

4- Davranışlarınızla ona model olmalısınız.

5- Çocuğunuza sorumluluklar vermelisiniz.