Çocuklarda Para Kavramı

Özellikle her şeye bir değer biçilen günümüz çağında yetişen çocuklarda para kavramanın iyi oturmaması, onların yetişkin bireyler olduklarında finansal durumlarını yönetebilmesi açısından olumsuz sonuçlar verebilmektedir. Çocuklarınızın bilinçli ve tasarruf yapabilen bir birey olarak yetişmesi için öncelikle sizin para ile ilişkinize dikkat etmeniz gerekmektedir.

Çocuklarınızın para ile geç tanışması, onların para ile ilgili konularda bu deneyimi erken yaşamış yaşıtlarına göre dezavantajlı olmalarına neden olmaktadır. Çocuklar 3 – 6 yaş arası dönemlerinde para ile ilgili basit kavramları algılayacak düzeye gelmektedirler. Bu yaş döneminde karakterin gelişimi ile tüketim alışkanlıkları da şekillenmeye başlamaktadır. Üç yaşından itibaren basit finansal kavramları anlayabilen çocuklar, yedi yaşına geldiklerinde para ile ilgili alışkanlıklar edinmeye başlayabilmektedirler.

Peki çocuklarınıza para kavramını nasıl iyi bir şekilde öğretebilirsiniz? Sizin için sıraladık;

1- Çocuklar evde sorumluluğu dışında bir problem bulup onu çözerlerse, verdikleri emek karşılığı para verilebilir. Bu çocuğa girişimciliği öğretecektir.

2- Özellikle okul çağlarındaki çocuklarınıza para biriktirme kavramını aşılayın. Az da olsa mutlaka kendi parasını biriktiren çocuklar hedef koymayı, oto kontrolü, para biriktirmeyi ve hayatı yönetmeyi öğreneceklerdir.

3- Çocuklarınıza paylaşmayı öğretin. Parasının bir miktarıyla arkadaşlarına hediyeler almasını öğütleyin.

4- Unutmayın ki çocuklarınızı hayata sizi taklit ederek başlar. Sizin cimri olmanız ya da çok savurgan olmanız onların da bu yönde ilerlemelerini sağlayacaktır. Çocuklarınıza iyi örnek olmaya gayret edin.