Çocuklarınız Hangi Öğrenme Stiline Sahip?

İnsanların; görsel, işitsel ve dokunsal öğrenme stiline sahip bireyler olarak 3 gruba ayrılır. Her gruptaki bireyin farklı yöntemlerle eğitilmesi gerekir. Çocuklar gerek oyunlarında, gerekse günlük yaşamlarında öğrenme stillerini belli eden davranışlarda bulunurlar. Aile ve eğitimciler çocukların hangi öğrenme stiline sahip olduğunu gözlemleyerek kolaylıkla belirleyebilir, çocuğa özel yöntemlerle akademik başarıyı ve okula olan ilgiyi yükseltebilirler.

Unutulmamalıdır ki; çocukların öğrenme stillerinden yalnızca birine sahip olması gerekmiyor, bazen iki hatta üç gruba birden de dahil olabilirler.

Peki görsel öğrenme stiline sahip çocuklar nasıl anlaşılır?

 

1- Resim yapmaya meraklıdırlar.

2- Resimli kitaplara ilgi gösterirler.

3- Tertipli ve düzenlidirler.

5- Küçük yaşlardan itibaren düzen konusunda yaşıtlarından ayrılırlar.

6- Genellikle sessiz çocuklardır.

7- Yaşadıkları olaylardaki görsel detayları unutmazlar.

8- Ders çalışırken okumak yerine dersin anlatılmasını tercih ederler.

İşitsel öğrenme stiline sahip çocuklar ise;

1- Konuşkanlardır.

2- Küçük yaşlardan itibaren sanki yanlarında biri varmış gibi kendi kendilerine konuşabilirler.

3- Yaşlarına göre kelime dağarcıkları, dil hakimiyetleri yüksektir.

4- Şarkıları kolayca öğrenebilirler, şiirleri ezberlerler.

5- Yeni bir bilgiyi ancak sesli olarak duyduklarında öğrenebilirler,

6- Yabancı dil ve müzik eğitimine çok yatkındırlar.