Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı

Meme Kanseri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her yıl yaklaşık 15.000 meme kanseri vakası görülmektedir. 2000’li yıllardan beri tüm kanser istatistiklerinde kadın kanserlerinin %25’i meme kanseridir.

Meme kanserine yakalanma riski hangi kadınlarda daha yüksektir?

1- Ailesinde kanser olan kadınlar,

2- Kalıtımsal olarak kansere eğilimi olan kadınlar,

3- Adet dönemini erken başlamış kadınlar,

4- Geç menapoza girmiş kadınlar,

5- Hiç çocuk emzirmemiş kadınlar,

6- Obezite hastası kadınlar,

7- Göğüs bölgesindeki çeşitli hastalıklar için radyasyona maruz kalmış kadınlar.

Hayat tarzlarındaki değişiklerin yanı sıra, hastalığın erken teşhisi için yapılan mamografi ve diğer görünteleme yöntemleri, bu kanserden ölümleri ve kanserin sıklığını azaltmada en etkili yöntemlerdir. Erken teşhis sayesinde her sene binlerce kişinin hayatı kurtarılabiliyor ve hastalığa bağlı ölüm riski %20 – %70 arasında azaltılabiliyor.

Ancak unutulmamalıdır ki; meme kanseri riski bulunan pek çok kadın, bu hastalığa yakalanmazken, hiçbir risk faktörü taşımayan kadınlar da meme kanseri olabilmektedir.

Erken evrelerde, meme kanserinin tedavisi %100 sağlanabilmektedir. Ülkemizde teşhis edilen meme kanserlerinin yaklaşık %50’si ne yazık ki ileri evrelerde olup, meme koruyucu cerrahi oranlarımız halen istenilen düzeyde değildir.