Narsist Çocuklar

Özellikle sosyal medya gibi kendilerini ifade edebilme ve beğeni, yorum alabildikleri ortamlarda çocuklar narsist özellikler gösterebilmektedirler. Küçük çocuklar, gelişme çağlarından dolayı bencildirler, çünkü ihtiyaçlarının karşılanması için bencil davranmaları gerekir ve başka insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamayabilirler. Ergenlik dönemlerine geldiklerindeyse, bağımsızlık mücadelesi verdiklerinden genel olarak benmerkezcidirler.

Asıl problem yetişkinlik dönemine de yansıyabilecek tehlikeli davranışlardır.

Peki bu davranışlar nelerdir? Sizin için sıraladık;

Sürekli bir biçimde insanları rahatsız edici ve bezdirici davranışlar sergileme,

Sürekli kendi çıkarı için yalan söyleme,

Kendisini egoist bir bakış açısıyla aşırı derecede değerli görme,

Başkalarının ihtiyaçlarından çok kendi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ısrarcı olma,

Her zaman özel bir muamele görme ve istediklerini elde etme hakkının olduğunu düşünme,

Eleştirilmeye, yanlışının söylenmesine ya da üzülmeye karşı aşırı agresif tavırlar sergileme,

Kötü sonuçlar için başkalarını suçlama,

İnsanalarla rekabet etme,

Kendi isteklerinin yerine getirilmesi, gerçekleşmesi uğruna ailesi dahil etraftakilerin kötü duruma düşmesini, üzülmesini hiç umursamama.