Öğretmen Aile İlişkileri

Ergenlik döneminde yaşanan bedensel ve ruhsal farklılıklar öğrenciler üzerinde büyük değişimlere yol açabiliyor. Bu süreçte öğrenciye yüklenen sorumluluklar ve bunun yol açtığı baskı okul başarısında düşüşe neden olabilmektedir.

Ergenlik dönemine giren öğrencilere karşı ailelerin ve öğretmenlerin ergenlik psikolojisi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olması önemlidir. Ailelerin ve öğretmenlerin, bu zorlu süreçte öğrencilere karşı anlayışlı olmaları ve sabır göstermeleri gerekmektedir.

Ergenlik dönemi ile başlayan farklılaşmaları, aileler ve öğretmenler soğukkanlı ve kabul edilebilir karşılamaları gerekmektedir. Bu dönemde onların birer birey olduğunu unutarak yıkıcı eleştirilerde ve öğrencinin kendine olan güven ve inancını zedeleyici yorumlarda bulunmamalılar. Fakat öğretmenlerin ve ailelerin çocuklarını değerlendirirken bu dönemi göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bu dönemde aileler ile eğitimciler arasındaki iletişim kuvvetli olmalı ve doğru bir iletişim modeli oluşturulmalıdır.