Sağlıklı Beyin Gelişimi

Sağlıklı bir vücut gelişiminden daha önemli olan şey, beyin gelişimi. Maalesef okullarda verilen eğitim, çocuklar için beynin sadece sol tarafını geliştirmeye yöneliktir. Sağ tarafı geliştirici, resim, müzik, el sanatları gibi derslerin ders saatleri azınlıktadır. Bu sebeplerden çocukların beyninin her iki lobunun da gelişimi için ailelere büyük görev düşmektedir.

Peki çocuklarda sağlıklı bir beyin gelişimi için nelere dikkat edilmesi gerekir? Sizin için araştırdık;

Doğumdan sonraki ilk üç yıl, beynin sağ lobu daha baskın olarak aktif çalışır. Aileler de sağ loblarını ne kadar çalıştırabilirlerse, çocuklarıyla iletişimleri o derece sağlıklı olur.

Beyinde iki lobun da sağlıklı ve uyumlu çalışmasını sağlayan yapı, anaokulu yıllarında gelişimini tamamlamaya başlar. Bu sebepten okul öncesi eğitim çok önemlidir.

Çocukların dil becerilerini kazandığı yaşlarda, dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, konuşma esnasında konunun ve tonlamanın tutarlılığıdır. Olumsuz bir konuyu, mutlu bir tonlamayla anlatmak, çocukların iletişim kurma becerilerinde terslikler yaratabilir.

14 yaşından sonra sağ ve sol lobların özelleşme ve gelişmeleri stabil hale gelir.

Bebeklik ve çocukluk çağlarında görülen, aile içi şiddet, kötü şartlar, aşırı stres, çocukların sağ loblarında büyük hasarlar yaratabilir.

Televizyon ve bilgisayarlarda görülebilecek görüntüler, çocukların ilerki yaşlarında büyük olumsuzluklar oluşturabilecek hasarlar oluşturabilir.