Zihni Güçlü İnsanlar

Zihni güçlü insanlar neleri yapmazlar? Sizin için sıraladık;

1- Başkaları tarafından kontrol edilmezler: Zihni güçlü insanlar, diğer insanların kendileri üzerinde kontrol kurmasına izin vermezler. Örneğin, güçlü bir akla sahip olan bir insandan “Bugün patronumun söylediği şey yüzünden kendimi çok kötü hissediyorum.” gibi bir cümle duyamazsınız. Çünkü bu insanlar kendi duygularını kendilerinin kontrol ettiklerinin ve yaşadıkları olaylara verdikleri tepkileri seçebilme şansları olduğunun farkındadırlar.

2- Değişim karşısında bocalamazlar: Zihinsel anlamda güçlü olan insanlar değişimden kaçmaya çalışmazlar. Bunun yerine pozitif değişiklikleri olgunlukla karşılarlar ve değişimin gelişim getireceğine inanırlar. Değişim karşısında karmaşa yaşamamalarının sebebi aynı zamanda, bununla başa çıkabilecek güçte olduklarına inanmalarından gelir.

3- Geçmişe takılıp kalmazlar: Geçmiş hakkında düşünmekten ve “keşke” demekten her zaman kaçınırlar. Bunun yerine geçmişte yaptıkları her şeyden ders çıkarmaya ve bu dersleri kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde kullanmaya bakarlar. Geçmişte olumlu ya da olumsuz ne yaşadılarsa geride bırakırlar ve yalnızca bugünü yaşayıp, gelecek için plan yaparlar.

4- Hatalarını üst üste tekrarlamazlar: Davranışlarının sorumluluklarını üstlenirler ve geçmişte yaptıkları hataları kabul edip, onlardan ders çıkarmaya çalışırlar. Bu şekilde, aynı hataları üst üste yapmaktan kaçınırlar.

5- Herkesi memnun etmeye çalışmazlar: Zihinsel olarak güçlü olan insanlar her zaman herkesi memnun edemeyeceklerinin farkındadırlar ve bunun için ekstra bir çaba sarf etmezler. Gerekli gördüklerinde hayır demekten ya da konuşmayı kesmekten çekinmezler. Nazik ve adil olmaya çalışırlar ancak karşılarındaki insanı memnun edemeyeceklerini anladıklarında daha fazla üstüne gitmezler.

6- İnsanların başarılarını kıskanmazlar: Güçlü bir zihne sahip olan insanlar, hayatlarında var olan diğer insanların başarılarını kutlamayı ve takdir etmeyi bilirler. Bu insanlara karşı kıskançlık, öfke gibi negatif duygular beslemezler. Başarının uzun bir çalışmanın ürünü olduğunun farkındadırlar. Başarıya ulaşmak için başka insanlara engel olmak yerine, kendi hayatlarında düzenlemeler yapmayı tercih ederler.

7- Kendilerini üzerek zaman geçirmezler: Zihinsel yönden güçlü olan insanlar etraflarında olup biten olumsuz şeylerle ilgili kendilerini suçlamazlar ve bunlar için kendilerini üzmezler. Hayattaki sorumluluklarını anlamaya ve onları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırken; hayatın kolay olmadığının ve herkese eşit şekilde davranmayacağının da bilincindedirler.

8- Kontrol edemeyecekleri şeyler için zaman harcamazlar: Zihni güçlü bir insanın kaybettiği çanta ya da trafik yüzünden üzüldüğünü ve şikâyet ettiğini görmek oldukça zordur. Kontrol edemedikleri olaylar yüzünden kendilerini üzmek yerine, hayatlarındaki kontrol edebildikleri şeylere odaklanırlar.  Çoğu zaman da hayatlarındaki en iyi kontrol edebilecekleri şeyin davranışları olduğunun bilincinde olurlar ve davranışlarını kullanarak değiştiremeyecekleri hiçbir şey üzerine düşünerek zaman harcamazlar.

9- Risk almaktan korkmazlar: Mantıklarına yatmayan ya da aptalca gördükleri riskleri almasalar da, önceden planladıkları ve akıllarına yatan riskleri almaktan çekinmezler. Zihinleri güçlü olan insanlar alacakları riskleri ve bunun sonucunda neler kazanacaklarını çok iyi hesaplarlar. Risk almadan önce her şeyi mutlaka artılarıyla ve eksileriyle değerlendirip ona göre hareket ederler.

10- Yenilgilerinde pes etmezler: Zihinleri güçlü olan insanlar, başarısızlığı vazgeçmek için bahane olarak kullanmazlar. Bunun yerine nerede hata yaptıklarını bulmaya çalışarak kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Doğru sonuca ulaşana kadar denemekten ve hata yapmaktan kaçınmazlar.

En güzel cami halısı dış avlusu olup bunun çevresi pencereli duvarlarla çevrilidir. Bu avulya 3 ü cephede olmak üzere, 8 kapıdan girilir. Şadırvan avlusu, 26 adet granit mermer ve porfir sütuna oturtulmuş, 30 kubbeyle çevrili geniş alandır. Mermer döşemeli bu geniş sahanın ortasında 6 mermer sütunlu şadırvan, sahanın azametini gösterir. Şadırvanın kemerleri, kabartma olarak Rumi geçmelerle ve köşebentleri, kabartma, lale ve karanfil motifleriyle bezelidir.